100

Heléne Lidström Key-note speaker

Strategisk rådgivare och föreläsare Framtidens kontor och arbetssätt
Healthy Business

Key-note speaker för

Det Nya Arbetslivet - vad händer nu?

Torsdag 11:00 - 11:30 K1

Vi är alla överens om att digitaliseringen innebär nya möjligheter, men hur påverkar den arbetssätt, kontorsutformning och framförallt vilka krav ställer den egentligen på framtidens ledarskap och medarbetare? En person som vet är Heléne Lidström. Heléne ansvarade för Microsofts resa till att anpassas för det nya arbetslivet vilket innebar radikala förändringar i arbetssätt, ledarskap och kontorsutformning. Målsättningen var att skapa de bästa förutsättningarna för motivation och välmående hos medarbetarna. Trots att det fanns ett motstånd initialt blev succén ett faktum. Interna medarbetarundersökningar visade på fantastiska resultat, vilket också uppmärksammades externt. Microsoft fick utmärkelsen Sveriges bästa arbetsplats tre år i rad och tilldelades priset för Sveriges snyggaste kontor. Erfarenheterna och lärdomarna delas i boken "Det nya arbetslivet – så skapades Sveriges bästa arbetsplats" (Bookhouse) som gavs ut 2016. Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne har ett passionerat intresse för företagskulturens betydelse för affären, liksom för individens förmåga att hantera, driva och ta ansvar för sin egen motivation som bottnar i ett ledarskap byggt på tillit. Heléne är expert på förändringsprocesser och är idag en uppskattad och ofta anlitad föreläsare och strategisk rådgivare.