Anna Roxvall Föreläsare

Journalist

Föreläsare för

Reporting from a conflict zone

Lördag 12:00 - 12:30 Globala scenen