Saadia Hussain Talare

Talare för

All Set for Pep

Fredag 16:00 - 17:30 Stora scen

Saadia Hussain har arbetat som konstnärlig ledare vid Förorten i centrum, en ideell organisation som arbetar med kollektiv muralkonst för social förändring. Genom föreningens olika initiativ och projekt har Hussain lett arbetet med att använda konst och den konstnärliga processen som ett verktyg för att öka invånarnas delaktighet i utformandet av platser i sin närmiljö och i det offentliga rummet. Under Ung08/We are Sthlm-festivalen 2011 skapades verket Ung identitet som undersökte, diskuterade och visualiserade kring temat ”identitet” under fyra dagar. Verket utvecklades tillsammans med ungdomar från olika stadsdelar mitt i Kungsträdgården i centrala Stockholm. Över 200 ungdomar bidrog i den kollektiva muralmålningsprocessen som utformades och leddes av Hussain. Verket visades under Vårsalongen 2014 på Liljevalchs i Stockholm. Hussain är verksam i konstnärskollektivet Corners som uppmärksammar frågan om vad ett hem är. I porträttprogrammet Artityd på Utbildningsradion från 2015 följer tittarna med Hussain till Pakistan, Egypten, Storbritannien, Sverige och Italien för att besvara frågan.