Maygunn Hole Paneldeltagare

Uppsala kommun

Paneldeltagare för

49. Fasthållning av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ?

Fredag 09:00 - 10:00 C6

Utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun, Videskolan