Sofi Nilsson Föreläsare

Arkitekt
WHITE Arkitekter

Föreläsare för

Miljö som lyfter lärande – Hur gjorde vi i Tegelhagens nya skola?

Tisdag 13:30 - 13:50 Södra scenen

Arkitekt med erfarenhet av att arbeta med komplexa programintensiva projekt som utbildningslokaler och vårdbyggnader. Sofi tycker att hållbarhetsfrågor, då både sociala, ekonomiska och ekologiska, är viktiga och inspirerande att arbeta med.