Kim Waldgrave FöreläsareUtställare

Sverigeansvarig
Inspera AB

Föreläsare för

Digital kunskapsmätning och digitala nationella prov

Tisdag 10:15 - 10:30 Södra scenen

Kim Waldgrave är Sverigeansvarig för Inspirera Assessment.