Helena Bjuremalm Talare

Sida

Talare för

Kenyan civil society coping in a hostile environment

Fredag 13:00 - 13:30 Globala scenen

Helena Bjuremalm är biträdande enhetschef för Sidas demokratienhet och arbetar med bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive stöd till civilsamhällesorganisationer samt stöd via svenska partianknutna organisationer.

Personlig presentation

Helena Bjuremalm är biträdande enhetschef för Sidas demokratienhet och arbetar med bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive stöd till civilsamhällsorganisationer samt stöd via svenska partianknutna organisationer.