100

Sara Svanlund PrisutdelareUtställare

Lärarnas Riksförbund

Prisutdelare för

Guldäpplet - prisutdelning

Måndag 11:00 - 11:45 Södra scenen

Sara Svanlund är 2:e vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.