Helena Dal Föreläsare

Statens medieråd

Föreläsare för

Medier, demokrati - och skola

Måndag 12:30 - 12:50 Södra scenen

Helena Dal är verksamhetschef för Information och vägledning på Statens medieråd.