100

Annika Lantz Andersson Föreläsare

Docent i pedagogik
Göteborgs universitet

Föreläsare för

Kollegialt lärande på sociala medier

Måndag 12:00 - 12:20 Södra scenen

Annika Lantz Andersson är docent i pedagogik på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Personlig presentation

Annika Lantz-Andersson är docent i Pedagogik vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet. Hennes övergripande forskningsintresse handlar om vad digitala tekniker och digitala medier betyder för undervisning och lärande, och hon har deltagit i ett flertal forskningsprojekt kring dessa frågor.