Lars Lingman Föreläsare

Undervisningsråd
Skolverket

Föreläsare för

#skolDigiplan: Rådslag om nationellt handlingsprogram för skolväsendets digitalisering

Måndag 10:20 - 10:40 Södra scenen

Lars Lingman är undervisningsråd på Skolverket där han arbetar med skolans digitalisering.