Annika Agélii Genlott Föreläsare

SKL

Föreläsare för

#skolDigiplan: Rådslag om nationellt handlingsprogram för skolväsendets digitalisering

Måndag 10:20 - 10:40 Södra scenen

Annika Agélii Genlott är projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting där hon är projektansvarig för samarbetet mellan SKL, Skolverket och Regeringskansliet i framtagandet av en nationell handlingsplan för skolväsendets digitalisering.