100

Anna Ekström Prisutdelare

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund

Prisutdelare för

Utdelning av SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen

Måndag 13:00 - 13:50 Östra scenen

Gymnasie- och kunskapslyftsminister.

Personlig presentation

Gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)