100

Marie Boris Möller ModeratorUtställare

Drömmen om det goda

Moderator för

Stillhet på schemat - varför är det viktigt i skolan?

Tisdag 09:45 - 10:15 Norra scenen

Marie Boris-Möller är generalsekreterare för Drömmen om det goda. Tidigare erfarenhet från näringslivs- och kulturverksamhet, bland annat som sponsor- och marknadschef. Lång erfarenhet från ideella sektorn samt medgrundare av Drömmen om det goda.