100

Tord Hallberg Paneldeltagare

Fd rektor
Drömmen om det goda

Paneldeltagare för

Stillhet på schemat - varför är det viktigt i skolan?

Tisdag 09:45 - 10:15 Norra scenen

Tord Hallberg har under åren 2014-2018 varit rektor och enhetschef på Kungsängsgymnasiet i Sala. Han har medverkat i projektet ”Mitt lugn” och Tord sammanfattar erfarenheterna från detta projekt så här: "Under mina 38 år i skolan har det varit det kraftfullaste verktyg vi haft för att hjälpa elever med välmående och inlärning". Genomgående har hans karriär präglats av stort engagemang för ungdomar inom idrott och skola för och med eleverna i centrum. Många uppdrag har genomförts för att möta den ökade fysiska ohälsan, bland annat ett utvecklingsprojekt tillsammans med landstinget i Uppsala, skolhälsovården, universitetet och läkare på Akademiska sjukhuset. Bland tidigare tjänster kan nämnas: Rektor på Kunskapsgymnasiet i Uppsala, VD för företagshälsovård och vårdcentral. Samt rektor i Sala med en del av tjänsten som utvecklingsledare på grundskolan.