Ulrika Frisk Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Stillhet i förskolan - varför är det så viktigt?

Tisdag 13:30 - 14:00 Norra scenen

Ulrika Frisk är förskolechef för TP-förskolor som efter ett års arbete med Drömmen om det goda fått mycket goda resultat.