100

AnnKristin Källström-Sundgren Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Stillhet i förskolan - varför är det så viktigt?

Tisdag 13:30 - 14:00 Norra scenen

AnnKristin Källström Sundgren är förskolechef för Förskolorna Armbandet och Kättsätter i Norrköping. Pionjär med arbetet med Drömmen om det goda i förskolan. Förskolorna Armbandet och Kättsätter rankades i Sverigetoppen i Qualis kvalitetsgranskning 2014. Barnen är, enligt Qualisrapporten, utforskande och nyfikna. Engagemang, glädje och positivt bemötande präglar de båda förskolorna. Qualis kvalitetssäkring har utvecklats med stöd av Skolverket och används idag av cirka 50 kommuner runtom i Sverige.