Eva-Li Littorin ModeratorUtställare

Kommunikationschef
Barnombudsmannen

Moderator för

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen

Måndag 14:00 - 14:30 Östra scenen

Eva-Li Littorin är kommunikationschef på Barnombudsmannen.