Elisabeth Dahlin FöreläsareUtställare

barnombudsman
Barnombudsmannen

Föreläsare för

Minarättigheter.se - stöd i undervisningen om barnkonventionen

Måndag 14:00 - 14:30 Östra scenen

Elisabeth Dahlin är Barnombudsman.