100

Anna Söderström Ahrborn Föreläsare

Pedagogista
Kreativt Återanvändningscenter i Västerås

Föreläsare för

Undervisningsbegreppet och den reviderade läroplanen i relation till pedagogisk dokumentation

Tisdag 13:20 - 14:10 C7

Anna Söderström Ahrborn är pedagogista på Kreativt återanvändningscenter i Västerås och jobbar som konsult för Reggio Emilia Institutet.

Personlig presentation

jag har arbetat inom förskolan i över 25 år. Är utbildad förskollärare och pedagogista. Jag har under de senaste 15 åren varvat arbetet på förskolan med att arbeta som konsult genom Reggio Emilia institutet. Där många av uppdragen har varit längre processer i samarbete med olika kommuner och sammanhang, dessa processer har jag i samarbetet med sammanhanget utformat för att skapa allra bästa förutsättningar. Det har kunnat vara utbildningar i projekterande arbetssätt, handledning eller att bygga upp nätverk. Jag har haft förmånen att i processerna samarbeta med pedagoger, pedagogistor, förskolechefer och ledning.
Jag har också stor erfarenhet av att föreläsa t.ex. om "pedagogisk dokumentation som ett verktyg för delaktighet och utveckling" och "Läroplanen är barnens rättighet" - hur vi kan arbeta för att omsätta läroplanens riktlinjer.
Sen drygt ett år tillbaka arbetar jag 50% som pedagogista i Västerås stad på ett kreativt återanvändningscenter tillsammans med en ateljerista med uppdraget att stödja både kommunal och enskilt driven förskoleverksamhet. Vi har under året erbjudit nätverk, föreläsningar och workshops. I mitt uppdrag möter jag pedagoger, pedagogistor/ateljeristor och förskolechefer.
Är en av styrelsemedlemmarna i Reggio Emilia institutets styrelse och sen 2016 även representant i Reggio Chilidrens internationella nätverk.