100

Malin Valsö Föreläsare

Leg. Psykolog
Studentlitteratur

Föreläsare för

Fysisk lärmiljö och lärande

Tisdag 13:00 - 13:45 Smart Lärmiljö, C11:11

Malin Valsö är leg. psykolog med inriktning på organisations- och kompetensutveckling inom skolan. Hon har arbetat som skolpsykolog och verksamhetsutvecklare inom kommunal skola och friskola. Malin driver Elevhälsokonsulterna där hon arbetar med processledning och kvalitetsutveckling inom grundskola och gymnasium. Tillsammans med Frida Malmgren har hon skrivit boken ”Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande”.

Personlig presentation

Skolutvecklare, föreläsare och författare med engagemang för att utveckla organisstioner och undervisning som främjar tillgänglighet, likvärdighet, kunskapsutveckling och hälsa.