Johan Hardstedt Föreläsare

Föreläsare för

Hur kan betygen bättre spegla elevernas kunskaper?

Tisdag 14:45 - 15:15 Östra scenen

Johan Hardstedt har arbetat som fritidspedagog. Han har sedan arbetat på Barn- och elevombudet på Skolinspektionen och på Skolverket med gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Han arbetar för närvarande som utredningssekreterare i Betygsutredningen 2018.