Anna Spada Föreläsare

Föreläsare för

Hur kan betygen bättre spegla elevernas kunskaper?

Tisdag 14:45 - 15:15 Östra scenen

Anna Spada har arbetat som gymnasielärare och skolledare. Hon har sedan arbetat på Skolinspektionen med tillståndsprövning och tillsyn och på Skolverket med de nationella proven. Hon arbetar för närvarande som utredningssekreterare i Betygsutredningen 2018.