100

Jenny Nilsson Moderator

Moderator för

Skolbiblioteken - nuläge och framtidsspaning

Måndag 15:00 - 16:00 Östra scenen

Jenny Nilsson är sammankallande i Nationella skolbiblioteksgruppen.