100

Anna Wide Paneldeltagare

Undervisningsråd
Skolinspektionen

Paneldeltagare för

Skolbiblioteken - nuläge och framtidsspaning

Måndag 15:00 - 16:00 Östra scenen

Anna Wide är undervisningsråd på Skolinspektionen där hon 2018 har arbetat med Skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolbibliotek.

Personlig presentation

Jag ledde under förra läsåret ett kvalitetsgranskningsprojekt som granskade hur skolbiblioteken används som pedagogisk resurs för att öka elevernas lärande. Den övergripande granskningsrapporten finns publicerad på Skolinspektionens hemsida.