100

Anette Holmqvist Paneldeltagare

Paneldeltagare för

Skolbiblioteken - nuläge och framtidsspaning

Måndag 15:00 - 16:00 Östra scenen

Anette Holmqvist är undervisningsråd på Skolverket där hon arbetar bland annat med skolbibliotekens roll för digitaliseringen av skolan.