100

Jakob Amnér Prisutdelare

Förbundsordförande
Sveriges elevråd - SVEA

Prisutdelare för

Skolbiblioteken - nuläge och framtidsspaning

Måndag 15:00 - 16:00 Östra scenen

Jakob Amnér är förbundsordförande för Sveriges elevråd, SVEA, som i sitt nya skolpolitiska program skriver om skolbibliotekens betydelse ur ett elevperspektiv.

Personlig presentation

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Organisationen bildades av elevrådare 1994. Riksorganisationen leds av vår förbundsstyrelse och drivs av unga engagerade elevrådsutvecklare, förtroendevalda och ett kansli i Stockholm. Organisationen som helhet bygger på ideellt engagemang från medlemselevråd runt om i Sverige.