100

Christina Skarin FöreläsareUtställare

Skolcoacherna

Föreläsare för

Coachande ledarskap

Måndag 09:45 - 10:15 Norra scenen

Christina Skarin är coach och utbildare på Skolcoacherna. Christina är civilekonom och certifierad coach och har jobbat länge med utbildningar i coachande ledarskap både i skolans värld och i näringslivet. Skolcoacherna har utbildat skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.

Coachande ledarskap

Tisdag 09:15 - 09:45 Östra scenen

Christina Skarin är coach och utbildare på Skolcoacherna. Christina är civilekonom och certifierad coach och har jobbat länge med utbildningar i coachande ledarskap både i skolans värld och i näringslivet. Skolcoacherna har utbildat skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.