100

Anna-Karin Arenius FöreläsareUtställare

Skolcoacherna

Föreläsare för

Coachande ledarskap

Tisdag 09:15 - 09:45 Östra scenen

Anna-Karin Arenius är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Hon är certifierad coach och utbildare samt författare till boken ”Coachning ett verktyg för skolan”. Skolcoacherna utbildar skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.

Coachande ledarskap

Måndag 09:45 - 10:15 Norra scenen

Anna-Karin Arenius är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Hon är certifierad coach och utbildare samt författare till boken ”Coachning ett verktyg för skolan”. Skolcoacherna utbildar skolledare samt lärare i hela Sverige, bland annat lärarcoacherna i Stockholms stad och Sollentuna. De har ansvarat för coachinsatser i flera Skolverksuppdrag, bland annat i regeringsuppdragen ”Samverkan för bästa skola” och ”Nyanländas lärande”. Utbildningarna är kvalitetssäkrade och godkända av International Coach Federation. Läs mer på www.skolcoacherna.se.