100

Helena Thorén FöreläsareUtställare

Verksamhetsansvarig
Vetenskapens hus / KTH

Föreläsare för

Uppfinnarresan – en beprövad pedagogisk metod för Teknik

Måndag 12:00 - 12:30 Workshops MA NV TE, C04:10

Uppfinnarresan – en beprövad pedagogisk metod för Teknik

Tisdag 12:00 - 12:30 Workshops MA NV TE, C04:10

Personlig presentation

Helena Thorén är ingenjören som sadlade om till journalist och idag antagit utmaningen att bidra till en modern svensk skola. Helena är ansvarig för den ideella skolverksamheten Finn upp och har i uppdrag att utveckla den under fem år, 2028-2022.
Bland hennes tidigare erfarenheter: 25 år som journalist med fokus på teknik och naturvetenskap, kreativitet och innovationer, tro och vetande.