100

Linn Österås Föreläsare

Education Coach and Mentor
iLinn

Föreläsare för

I Finland vill man ha effektiva arbetssätt för att stödja språkutvecklingen

Tisdag 13:00 - 13:45 Östra scenen

Linn Österås är Apple-certifierad ”Education Coach and Mentor” i Finland. Hon är lärare i grunden och har även lång erfarenhet av att utbilda rektorer, lärare, förskole- och daghemspersonal. Linn brinner för att utveckla utbildningen och att få tekniken att stödja lärandet. Nuförtiden arbetar hon på heltid med att utbilda pedagoger i hela Finland, både på svenska och finska. Hon är också författare till boken ”Elevens iPad” (skriven på finska).