100

Meet Inicio FöreläsareUtställare

Mentorship and human development with digital skills
Inicio

Föreläsare för

Bygg en artbot med Inicio

Måndag 13:30 - 14:30 Makerspace, C02:39, Bord 1

Inicio är en icke-vinstdriven organisation som genom praktiska övningar och mentorskap delar kunskap om ny teknik och digitalisering så att fler kan påverka sin livssituation och bidra till en hållbar samhällsutveckling.Vi gör det genom att utbilda elever och lärare i skolor men även på t ex bibliotek, fritidsgårdar eller i andra lärmiljöer.

Bygg en artbot med Inicio

Tisdag 13:30 - 14:30 Makerspace, C02:39, Bord 1

Inicio är en icke-vinstdriven organisation som genom praktiska övningar och mentorskap delar kunskap om ny teknik och digitalisering så att fler kan påverka sin livssituation och bidra till en hållbar samhällsutveckling.Vi gör det genom att utbilda elever och lärare i skolor men även på t ex bibliotek, fritidsgårdar eller i andra lärmiljöer.

Personlig presentation

Vi är en ideell organisation som driver Mentorspaces, mötesplatser där unga elever, lärare, studenter på högskolor och yrkesverksamma utbyter kunskap, idéer och erfarenheter med bas i digital teknik, elektronik och STEM. Inicio erbjuder workshops och events i skolan och i andra lärmiljöer i samverkan med lokalsamhälle och företag.