100

Ewa-Charlotte Faarinen Föreläsare

Universitetsadjunkt
LTU/ Luleå Makerspace

Föreläsare för

Lysande blomma

Tisdag 10:30 - 11:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Intresseområde är skolans digitalisering, programmering för barn, datalogiskt tänkande och Makerspace.

Lysande blomma

Måndag 10:30 - 11:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Intresseområde är skolans digitalisering, programmering för barn, datalogiskt tänkande och Makerspace.

Tech Card

Måndag 13:30 - 14:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Intresseområde är skolans digitalisering, programmering för barn, datalogiskt tänkande och Makerspace.

Tech Card

Tisdag 13:30 - 14:30 Makerspace, C02:39, Bord 2

Ewa-Charlotte Faarinen engagerar studenter på lärarutbildningen i Luleå i matematikdidaktik och teknik. Intresseområde är skolans digitalisering, programmering för barn, datalogiskt tänkande och Makerspace.

Personlig presentation

Undervisar lärarstudenter i matematik- och teknikdidaktik. Aktiv i Luleå Makerspace.