Profilbild för Per Johan Pettersson

Per Johan Pettersson Föreläsare

VD/Konceptansvarig

Föreläsare för

Arbetsort

Göteborg

Personlig presentation
VD och konceptansvarig på MeridentOptergo, världsledande företag inom optiska ergonomiska lösningar för dental- och kirurgiområdet.
Han har under de senast 10 åren arbetat med synkraven inom dentalområdet med tyngdpunkt på förhållande syn och arbetsställningar.
Per Johan vid flertalet tillfällen engagerats som föredragshållare på Linné Universitets Optikerprogram i Kalmar och på Høgskolen i Sørøst-Norge Norska Kongsberg