Profilbild för Magdalena Gustavsson

Magdalena Gustavsson Föreläsare

Leg fysioterapeut/ergonom

Föreläsare för

Arbetsort

Göteborg

Yrkesgrupp

Annat

Anställningsform

Tjänste

Examensår

1993

Personlig presentation
Legitimerad fysioterapeut sedan 1993 med senare påbyggnad inom ergonomi. Har arbetat med ergonomi och systematiskarbetsmiljöarbete i både vårdsektorn och privata företag. Från 2005 arbetat på Hälsan och arbetslivet, VGR’s egen företagshälsovård och arbetade med tandvårdsanställda. 4 års uppehåll från företagshälsovård till MeridentOptergo med arbete kring optik och ergonomi riktat till tandvård och operation, nu sedan 3 år tillbaka i VGR.