Profilbild för Agneta Lindegård Andersson

Agneta Lindegård Andersson Föreläsare

Docent

Föreläsare för

Arbetsort

Göteborg

Studieort

Göteborg

Yrkesgrupp

Annat

Anställningsform

Annan

Examensår

1977

Personlig presentation
Jag arbetar som forskare och utvecklingsledare på Institutet för Stressmedicin i Göteborg sedan 2005. Mina huvudsakliga forskningsområden är förutom att forska kring konsekvenserna av en dålig psykosocial arbetsmiljö på stress-relaterad ohälsa, även att studera effekter av ergonomiska förbättringar i arbetslivet på hälsa och välbefinnande.
Det är i egenskap av forskare inom ergonomi som jag kommit i kontakt med den stora ergonomiska utmaning som arbetet som tandläkare/tandhygienist innebär. Att genom ergonomiska förbättringar på arbetsplatsen kunna hjälpa tandvårdspersonal att undvika värk och smärta från framförallt nacke och axlar har så småningom lett mig in på min nuvarande forskning kring prismatiska glasögon som hjälpmedel för en hållbar arbetsförmåga utan ont i nacken för tandläkare/tandhygienister.