Profilbild för Bodil Lund

Bodil Lund Föreläsare

Professor

Föreläsare för

Arbetsort

Bergen

Studieort

Stockholm

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Statlig

Examensår

1994

Personlig presentation
Professor i käkkirurgi, specialist i käkkirurgi, med dr i klinisk bakteriologi. Arbetar som professor på Universitetet i Bergen, Medicinska fakulteten och som käkkirurg på Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, Norge och som lektor på Karolinska Institutet. Ordförande för Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Har under många år verkat för att reducera antibiotikaanvändningen i odontologi nationellt och internationellt genom bland annat riktlinjesarbete, forskning, utbildningsinsatser samt nätverkat i Tandvårds-Strama. Bedriver forsking om antibiotika, infektion och käkkirurgi.