100

Ulrika Jonson Föreläsare

Södertälje kommun

Föreläsare för

Det virtuella Skoldatateket - Södertälje kommuns övergripande stöd till förskola och skola

Måndag 09:45 - 10:15 Södra scenen

Ulrika Jonson är IKT-pedagog i Södertälje kommun. Hon har en bakgrund som legitimerad lärare från förskoleklass upp till gymnasiet och har arbetat som specialpedagog med en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Ulrika har även arbetet mycket aktivt inom Skoldatateksrörelsen under många år. 2014 var hon pristagare av lärarpriset Guldäpplet.