100

Daniel Barker FöreläsareUtställare

Natur & Kultur

Föreläsare för

Programmering och problemlösning i matematik

Måndag 08:40 - 09:30 C8

Daniel Barker har lång erfarenhet som matematiklärare och arbetar nu som konceptutvecklare av digitala läromedel med fokus på undervisning på Natur & Kultur.