100

Sara Persson Föreläsare

Föreläsare för

Nyanländas lärande - höga förväntningar och mycket stöttning

Tisdag 13:20 - 14:10 C2

Sara Persson är grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning mot formativ bedömning. Hon är författare till bland annat boken "Nyanlända elever".