100

Martina Mellin Moderator

Moderator för

Nyanländas lärande - höga förväntningar och mycket stöttning

Tisdag 13:20 - 14:10 C2

Martina Mellin är projektledare för läromedel i svenska och sva på Natur & Kultur.