100 malin fransson

Malin Fransson Föreläsare

Lärare, adjungerande adjunkt och läromedelsförfattare
Natur & Kultur, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, Adolf Fredriks Musikklasser

Föreläsare för

Nyanländas lärande - höga förväntningar och mycket stöttning

Tisdag 13:20 - 14:10 C2

Malin Fransson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO samt lärarutbildare och en av författarna till den aktuella boken "Vägar till SO".