Andreas Qvist Föreläsare

Föreläsare för

Goda exempel från fritidshemmen i Stockholms stad

Tisdag 14:25 - 15:15 C7

Andreas Qvist är central samordnare för fritidshemmen i Stockholms stad.