Anette Karlsson Föreläsare

Föreläsare för

Goda exempel från fritidshemmen i Stockholms stad

Tisdag 14:25 - 15:15 C7

Anette Karlsson är central samordnare för fritidshemmens i Stockholms stad.