100

Karl Kockum Föreläsare

Campus Manilla

Föreläsare för

Att lära om och av Förintelsen - erfarenheter av Toleransprojektet

Måndag 11:55 - 12:25 Östra scenen

Karl Kockum är legitimerad lärare i svenska och historia samt skolledare och fil.mag. i litteraturvetenskap.