100

Louise Lundqvist FöreläsareUtställare

Brottsoffermyndigheten

Föreläsare för

Sex ska vara frivilligt - presentation av den nya lagstiftningen

Tisdag 11:15 - 11:45 Norra scenen

Louise Lundqvist är jurist på Brottsoffermyndigheten,