100

Anna Lejon Föreläsare

Föreläsare för

En bra ljudmiljö i klassrummet är bra för alla!

Måndag 11:25 - 11:55 Norra scenen

Anna K Lejon har en master i audiologi och arbetar sedan sju år tillbaka på Phonak i Halmstad med att designa och genomföra studier kring ljud och ljudmiljö.