100

Monica Lingman Föreläsare

Socialpedagog/ utvecklingsledare
Nya Raketskolan

Föreläsare för

Arbete omkring lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som ett led för en likvärdig skola

Tisdag 15:30 - 16:20 C6

Monica Lingman är socialpedagog och har arbetat som det i snart 20 år inom skolan och främst på högstadiet. Hennes tanke är att alla elever vill lyckas i skolan och för att det skall bli verklighet behöver man få till en bra relation både till eleven, föräldrar och pedagoger.

Personlig presentation

Jag har arbetat på högstadieskolor i snart 20 år som socialpedagog och nu på senare tid också som utvecklingsledare. Båda rollerna innebär att hitta skolutveckling på hela skolan och på elevinivå. Dessutom är jag med i ett kommunövergripande projekt som syftar till likvärdig skola för alla.