100

Marja Johansson Föreläsare

Föreläsare för

Arbete omkring lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som ett led för en likvärdig skola

Tisdag 15:30 - 16:20 C6

Marja Johansson är leg lärare och specialpedagog med inriktning mot NPF samt språk-, läs- och skrivsvårigheter, med över 30 år i yrket. Hennes övertygelse är att alla elever vill lyckas i sitt lärande, och då måste vi också ge dem förutsättningar. En av förutsättningar är att få till en bra relation samt ha ett lågaffektivt förhållningssätt, vilket hon också har som ett levande verktyg i sin handledning. Marja har tidigare varit med på Skolforum och då omkring språk-, läs- och skriv.