Profilbild för Margaretha Lindqvist

Margaretha Lindqvist Föreläsare

Ordf GTS

Föreläsare för

Contemporary aesthetics

Fredag 14:45 - 16:15 F1

Arbetsort

Göteborg

Studieort

Göteborg

Yrkesgrupp

Tandläkare

Anställningsform

Privat/Egen verksamhet

Examensår

1973